Proiect "Creșterea competitivității firmei EDS Electric S.R.L."

S.C. EDS ELECTRIC S.R.L., cu sediul în localitatea Baia Mare, bd. București nr. 138, județ Maramureș, România, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Creșterea competitivității firmei EDS Electric S.R.L.”, cod SMIS 104474.

Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, având ca Autoritate de Management Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice si Organism Intermediar Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Data începerii proiectului este 01.07.2016, iar data finalizării proiectului este 30.11.2019. Durata de implementare a proiectului a fost de 41 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 1.516.576,19 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 889.292,24 lei, din care contribuția FEDR 755.898,40 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderii S.C. EDS ELECTRIC S.R.L. prin dezvoltarea durabilă si competitivă a activității de prestare servicii de reparare a echipamentelor electrice. Rezultatele proiectului constau în achiziția a 11 active tangibile specifice si necesare activității de prestare servicii de reparare a echipamentelor electrice (Platforma acces - 1 buc, Set presa electrohidraulica si bacuri - 1 buc, Motostivuitor - 1 buc, Autoutilitara - 1 buc, Nacela foarfeca diesel - 1 buc, Nacela foarfeca electrica - 1 buc, Nacela articulata electrica - 1 buc, Platforma de lucru la înalțime - 1 buc, Copiator A3 - 1 buc, Plotter - 1 buc, Laptop 1 buc), achiziția de servicii de consultanță, servicii de informare si publicitate si servicii de audit.

Impactul investiției la nivelul localităţii Baia Mare constă în crearea a cinci noi locuri de muncă, dintre care un loc de muncă pentru o persoană din categorie defavorizată.

S.C. EDS ELECTRIC S.R.L.
Date de contact
Persoana de contact: Molcsan Robert, administrator
Tel.: 0748.234.701
Fax.: 0262.215.118
E-mail: office@edselectric.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin ProgramulOperațional Regional 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
si Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniuni Europene sau a Guvernului României